Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

programátor/programátorka numericky riadených strojov a procesov

Description

Code

2514.4

Description

Programátori numericky riadených strojov a procesov vyvíjajú počítačové programy na kontrolu automatických strojov a zariadení zapojených do výrobných procesov. Analyzujú plány a pracovné pokyny, vykonávajú počítačové simulácie a skúšobné cykly.

Alternatívne označenie

programátorka numericky riadených strojov a procesov

programátor numericky riadených strojov a procesov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept