Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vedúci/vedúca kancelárie

Description

Code

3341.7

Description

Vedúci kancelárie dohliadajú na administratívnu prácu, ktorú administratívni pracovníci vykonávajú v rôznych typoch organizácií alebo združení. Vykonávajú mikroriadenie a udržiavajú si detailný prehľad o administratívnych procesoch, ako je kontrola korešpondencie, navrhovanie systémov podávania, preskúmavanie a schvaľovanie rekvizícií, prideľovanie a monitorovanie administratívnych funkcií. Podávajú správy vedúcim pracovníkom v rámci toho istého útvaru alebo generálnym riaditeľom spoločností, v závislosti od ich veľkosti.

Alternatívne označenie

office manažér

manažér kancelárie

manažérka kancelárie

manažér administratívy

manažérka administratívy

office manažérka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept