Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

výskumný konzultant IT/výskumná konzultantka IT

Description

Code

2511.12

Description

Výskumní konzultanti IT vykonávajú cielený výskum IT a poskytujú klientovi záverečnú správu. Okrem toho využívajú nástroje IT na navrhovanie dotazníkov pre prieskumy, analyzujú výsledky, vypracúvajú správy, prezentujú výsledky a vypracúvajú odporúčania na základe výsledkov výskumu.

Scope note

Includes people performing outsourced activities. Excludes people performing in-house research.

Alternatívne označenie

konzultantka v oblasti informačných technológií

výskumný konzultant IKT

výskumná poradkyňa IT

výskumná konzultantka IT

výskumná konzultantka IKT

výskumný poradca IT

konzultant v oblasti informačných technológií

výskumný konzultant IT

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept