Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

poľnohospodársky inšpektor/poľnohospodárska inšpektorka

Description

Code

3359.1

Description

Poľnohospodárski inšpektori monitorujú poľnohospodárske činnosti v poľnohospodárskych podnikoch a iných poľnohospodárskych zariadeniach. Kontrolujú opatrenia v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, náklady a výrobné procesy a iné činnosti, aby sa uistili, že pracovníci a ich činnosti sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi a normami. Poľnohospodárski inšpektori takisto analyzujú svoje zistenia a podávajú o nich správy.

Alternatívne označenie

poľnohospodárska inšpektorka

poľnohospodársky inšpektor

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept