Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

všeobecný lekár/všeobecná lekárka

Description

Code

2211.1

Description

Všeobecní lekári podporujú zdravie, predchádzajú chorobám, identifikujú zdravotné problémy, diagnostikujú a liečia choroby a podporujú uzdravenie pri fyzických a duševných chorobách a zdravotných problémoch každého druhu, a to v prípade všetkých osôb bez ohľadu na ich vek, pohlavie alebo druh zdravotného problému.

Alternatívne označenie

všeobecný lekár

všeobecná lekárka

Regulačný aspekt

Na toto povolanie sa vzťahuje smernica 2005/36/ES (a jej zmeny) o uznávaní odborných kvalifikácií. Ďalšie informácie o voľnom pohybe odborníkov. Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept