Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operátor/operátorka laserového značiaceho zariadenia

Description

Code

7223.10

Description

Operátor laserového značiaceho zariadenia nastavujú a obsluhujú laserové značiace zariadenie alebo gravírovacie stroje určené na presné vyrezávanie vzorov do povrchu kovového obrobku pomocou pohyblivého ovládača a k nemu pripevneného bodu laserového lúča, ktorý sleduje vzory na povrchu kovového obrobku. Vykonávajú úpravy stroja, ktoré sa týkajú intenzity laseru, smeru a rýchlosti pohybu. Zabezpečujú tiež správne nastavenie laserového stola, ktoré sa používa na gravírovanie laserových zariadení a vedie laserový lúč.

Alternatívne označenie

operátor laserového značiaceho zariadenia

operátorka laserového značiaceho zariadenia

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept