Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

poskytovateľ/poskytovateľka nemocničnej sociálnej starostlivosti

Description

Code

2635.3.16

Description

Poskytovatelia nemocničnej sociálnej starostlivosti poskytujú pacientom a ich rodinám poradenstvo, v rámci ktorého im pomáhajú lepšie zvládať ochorenie, emócie súvisiace s diagnózou a sociálne a finančné problémy. Pracujú v spolupráci s lekármi, zdravotnými sestrami a inými zdravotníckymi pracovníkmi, pričom ich upozorňujú na citlivé vnímanie emocionálnych aspektov pacienta. Pôsobia ako spojovací článok medzi pacientmi a zdravotníckymi pracovníkmi. Poskytovatelia nemocničnej sociálnej starostlivosti takisto podporujú pacientov a ich rodiny aj po prepustení z nemocnice.

Alternatívne označenie

poskytovateľ nemocničnej sociálnej starostlivosti

sociálna pracovníčka v nemocnici

sociálny pracovník v nemocnici

poskytovateľka nemocničnej sociálnej starostlivosti

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept