Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

montér/montérka kanalizačných potrubí

Description

Code

7126.11

Description

Montéri kanalizačných potrubí montujú kanalizačné rúry na odvádzanie odpadových vôd z budov do čističiek. Kopú priekopy a vkladajú do nich potrubia v správnom uhle tak, aby boli pripojené vodotesne. Montujú aj ďalšie prvky kanalizačnej infraštruktúry ako šachty a vykonávajú údržbu a opravu existujúcich systémov.

Alternatívne označenie

montér kanalizačných potrubí

montérka kanalizačných potrubí

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept