Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

konzervátor/konzervátorka

Description

Code

2621.3

Description

Konzervátori organizujú a zhodnocujú umelecké diela, budovy, knihy a nábytok. Pracujú v širokom spektre oblastí, ako je vytváranie a implementácia nových umeleckých zbierok, ochrana budov kultúrneho dedičstva uplatňovaním reštaurátorských techník, ako aj predvídanie ochrany literárnych diel, filmov a hodnotných predmetov.

Scope note

Includes people performing restoration.

Alternatívne označenie

konzervátor

konzervátorka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept