Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technik v oblasti audiovizuálnych zariadení/technička v oblasti audiovizuálnych zariadení

Description

Code

3521.1

Description

Technici v oblasti audiovizuálnych zariadení nastavujú, obsluhujú a vykonávajú údržbu zariadení na zaznamenávanie a úpravu obrazových snímok a zvuku pre rozhlasové a televízne vysielanie, na živých podujatiach a v telekomunikačných službách.

Alternatívne označenie

technička v oblasti audiovizuálnych zariadení

technik v oblasti audiovizuálnych zariadení

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept