Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

manažér/manažérka regulatórnych záležitostí

Description

Code

2619.12

Description

Manažéri regulatórnych záležitostí sú zodpovední za regulatórne a právne záležitosti vo viacerých sektoroch, ako sú zdravotníctvo, energetika a bankový sektor. Dohliadajú na vývoj výrobkov a služieb od vzniku až po ich uvedenie na trh, a to tým, že zabezpečujú súlad s miestnymi právnymi predpismi a splnenie regulatórnych požiadaviek. Majú skúsenosti s rôznymi fázami regulatórnych procesov a pôsobia ako spojovací článok medzi obchodnou a vládnou legislatívou alebo regulačnými radami.

Alternatívne označenie

manažérka regulatórnych záležitostí

manažér regulatórnych záležitostí

manažér pre dohľad nad dodržiavaním predpisov

manžérka pre dohľad nad dodržiavaním predpisov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept