Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

reprografický technik/reprografická technička

Description

Code

7322.8

Description

Reprografickí technici majú na starosti úplný alebo čiastočný proces rozmnožovania grafických dokumentov prostredníctvom mechanického pohonu alebo digitálnymi prostriedkami, ako je fotografovanie, skenovanie alebo digitálna tlač. Tieto činnosti sa bežne vykonávajú na účely vedenia archívov alebo iných štruktúrovaných katalógov.

Alternatívne označenie

reprografická technička

reprografický technik

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept