Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inštruktor tanca/inštruktorka tanca na vysokej škole múzických umení

Description

Code

2310.1.29

Description

Inštruktori tanca vzdelávajú študentov v špecifickej teórii a predovšetkým na praktických tanečných kurzoch na špecializovanej tanečnej umeleckej škole či na konzervatóriu na vyššej úrovni vzdelávania. Poskytujú teoretické vzdelávanie v oblasti praktických zručností a techník, ktoré musia študenti následne ovládať pri tanci. Inštruktori tanca umenia sledujú pokrok študentov, v prípade potreby individuálne pomáhajú a hodnotia ich znalosti a výsledky v oblasti tanca, , často na základe praktických zadaní, testov a skúšok.

Alternatívne označenie

inštruktor tanca na vysokej škole múzických umení

učiteľka tanca na vysokej škole múzických umení

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept