Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

nástrojár špecialista/nástrojárka špecialistka

Description

Code

2144.1.22

Description

Nástrojári špecialisti navrhujú nové nástroje pre výrobné zariadenia. Pripravujú cenové ponuky k nástrojom. Odhadujú náklady a čas dodania, dohliadajú na výrobu nástrojov a na ich rutinnú údržbu. Analyzujú údaje s cieľom určiť príčinu hlavných problémov s nástrojmi a vypracúvajú odporúčania a akčné plány riešení.

Alternatívne označenie

nástrojár špecialista

návrhárka nástrojov

nástrojárka špecialistka

návrhár nástrojov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept