Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pracovník/pracovníčka v útulku pre zvieratá

Description

Code

5164.3

Description

Pracovníci v útulkoch pre zvieratá poskytujú bežné služby v oblasti starostlivosti o zvieratá v útulku pre zvieratá. Prijímajú zvieratá do útulku, reagujú na hlásenia o stratených alebo zranených zvieratách, starajú sa o zvieratá, čistia im klietky, spracúvajú doklady na prijatie zvierat, prepravujú zvieratá k veterinárnemu lekárovi a vedú databázu zvierat, ktoré sa nachádzajú v prístrešku.

Alternatívne označenie

pracovník útulku pre zvieratá

pracovníčka zvieracieho útulku

pracovníčka v útulku pre zvieratá

pracovník zvieracieho útulku

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept