Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

supervízor/supervízorka v kovovýrobe

Description

Code

3122.4.10

Description

Supervízori v kovovýrobe dohliadajú na každodenný pracovný proces a činnosti pracovníkov v továrni na výrobu kovov. Dohliadajú na zamestnancov, vytvárajú pracovné plány, udržiavajú bezpečné pracovné prostredie a zastávajú úlohu prvého dostupného kontaktu v prípadoch, keď sa pracovníci potrebujú obrátiť na vedenie.

Alternatívne označenie

supervízor v kovovýrobe

supervízorka v kovovýrobe

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept