Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

technik filtrácie/technička filtrácie nápojov

Description

Code

8160.3

Description

Technici filtrácie nápojov obsluhujú stroje na čírenie nápojov pred filtrovaním. Na tento účel prevedú kvasené nápoje z usadzovacích sudov do číriacich nádob a aplikujú chemické látky na povrch nápojov na ich sčírenie. Potom prečerpajú nápoje do filtrovacích nádrží.

Alternatívne označenie

filtračná pracovníčka

filtračný pracovník

pracovník nápojov

pracovník čírenia nápojov

pracovníčka nápojov

pracovníčka čírenia nápojov

technik filtrácie nápojov

technička filtrácie nápojov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept