Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

realitný investor/realitná investorka

Description

Code

3334.3.2

Description

Realitní investori nakupujú a predávajú vlastné nehnuteľnosti, ako sú byty, obytné jednotky, pozemky a nebytové budovy na účely vytvorenia zisku. Môžu aktívne investovať do týchto nehnuteľností, aby zvýšili ich hodnotu opravou, obnovou alebo vylepšením dostupných zariadení. Medzi ich ďalšie úlohy môže patriť skúmanie trhových cien nehnuteľností a uskutočňovanie výskumu v oblasti nehnuteľností.

Alternatívne označenie

realitná investorka

realitný investor

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept