Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

skúšobný technik/skúšobná technička motorov železničných koľajových vozidiel

Description

Code

3115.1.20

Description

Skúšobní technici motorov železničných koľajových vozidiel skúšajú výkonnosť dieselových a elektrických motorov používaných v rušňoch. Umiestňujú motory na skúšobný stojan alebo usmerňujú pracovníkov pri umiestňovaní týchto motorov na stojan. Používajú ručné nástroje a strojové zariadenia na umiestnenie a prepojenie motora so skúšobným stojanom. Používajú počítačové vybavenie na zadávanie, čítanie a zaznamenávanie údajov z testov, ako je teplota, rýchlosť, spotreba paliva, tlak oleja a výfukového plynu.

Alternatívne označenie

skúšobná technička motorov železničných koľajových vozidiel

skúšobný technik motorov železničných koľajových vozidiel

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept