Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

informačný a znalostný manažér IT/informačná a znalostná manažérka IT

Description

Code

1330.1.1

Description

Informační a znalostní manažéri IT prispievajú k vymedzeniu organizačnej informačnej stratégie a uplatňujú politiky informovania a tvorby, úpravy, uchovávania a distribúcie informácií a poznatkov. Riadia údržbu a vývoj štruktúrovaných a neštruktúrovaných informácií. Vytvárajú digitálne štruktúry, ktoré umožňujú využívanie a optimalizáciu informácií a poznatkov, riadia analýzu údajov a umožňujú podnikové spravodajstvo.

Alternatívne označenie

informačná a znalostná manažérka IKT

informačný a znalostný manažér IT

informačná a znalostná riaditeľka IT

informačný a znalostný manažér IKT

informačná a znalostná manažérka IT

informačný a znalostný riaditeľ IT

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept