Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pracovník/pracovníčka služieb sociálnej starostlivosti v domácnosti

Description

Code

3412.4.9

Description

Pracovníci služieb sociálnej starostlivosti v domácnosti dodržiavajú osobitný plán poskytovania dennej starostlivosti klientom. V domovoch starostlivosti vytvárajú vhodné prostredie pre klientov. Starajú sa o telesné a duševné zdravie klientov poskytovaním sociálnej starostlivosti v domácich centrách.

Alternatívne označenie

pracovník služieb sociálnej staroslivosti v domácnosti

pracovníčka služieb sociálnej staroslivosti v domácnosti

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept