Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

technik chladiacej klimatizácie a tepelných čerpadiel/ technička chladiacej klimatizácie a tepelných čerpadiel

Description

Code

3115.1.17

Description

Technici chladiacej klimatizácie a tepelných čerpadiel majú spôsobilosť a schopnosť bezpečne a uspokojivo realizovať návrh, predmontáž, inštaláciu, rozbeh, uvedenie do prevádzky, prevádzku, kontrolu počas prevádzky, kontrolu únikov, všeobecnú údržbu, údržbu obvodu, vyradenie z prevádzky, demontáž, vrátenie, recykláciu chladiva a odinštalovanie chladiacich, klimatizačných a tepelných čerpadlových systémov, zariadení alebo spotrebičov a pracovať s elektrickými, elektrotechnickými a elektronickými komponentami chladiacich, klimatizačných a tepelných čerpadlových systémov.

Scope note

Refrigeration air condition and heat pump technicians do not perform works on heating and ventilation systems.

Alternatívne označenie

chladiarenský technik

chladiarenský technička

mechanik chladenia

mechanička chladenia

servisná technička tepelného čerpadla

servisný technik tepelného čerpadla

technik chladiarenských služieb

technik inštalácie chladenia

technik klimatizácie

technik montáže klimatizácie

technik montáže tepelného čerpadla

technik servisu klimatizácie

technik tepelného čerpadla

technička chladiarenských služieb

technička inštalácie chladenia

technička klimatizácie

technička montáže klimatizácie

technička montáže tepelného čerpadla

technička servisu klimatizácie

technička tepelného čerpadla

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept