Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

špecialista na inteligentné výrobné procesy v oblasti mikroelektroniky/špecialistka na inteligentné výrobné procesy v oblasti mikroelektroniky

Description

Code

2152.1.9

Description

Špecialisti na inteligentné výrobné procesy v oblasti mikroelektroniky navrhujú, plánujú a vykonávajú dohľad nad výrobou a montážou elektronických zariadení a výrobkov, ako sú integrované okruhy, automobilová elektronika alebo smartfóny, v prostredí zodpovedajúcom Priemyslu 4.0.

Scope note

Includes manufacturing at the semiconductor level, Excludes the manufacturing of electronic devices, appliances, systems. Includes the aspects of microelectronics manufacturing.

Alternatívne označenie

inžinierka výroby mikroelektroniky

inžinier technológie mikroelektroniky

inteligentný výrobný inžinier

špecialistka na výrobu mikroelektroniky

odborníčka na technológie mikroelektroniky

inteligentný výrobná inžinierka

poradca pre výrobu mikroelektroniky

vedúci výroby mikroelektroniky

konzultant technológie mikroelektroniky

vedúca výroby mikroelektroniky

špecialista na výrobu mikroelektroniky

poradkyňa pre výrobu mikroelektroniky

odborník na technológie mikroelektroniky

konzultantka technológie mikroelektroniky

inžinier výroby mikroelektroniky

inžinierka technológie mikroelektroniky

múdry odborník na výrobu

profesionál vo výrobe mikroelektroniky

múdry odborníčka na výrobu

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept