Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pomocný učiteľ/pomocná učiteľka odborných predmetov ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Description

Code

2320.1.4

Description

Pomocní učitelia odborných predmetov ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia vzdelávajú študentov v odbore svojej špecializácie, v odbore pomocné ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, ktorý má prevažne praktický charakter. Poskytujú teoretickú výučbu praktických zručností a techník, ktoré musia študenti následne ovládať. Pomocní učitelia odborných predmetov ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia sledujú pokrok študentov, v prípade potreby individuálne pomáhajú a prostredníctvom úloh, testov a skúšok hodnotia ich znalosti a výsledky v súvislosti s pomocným ošetrovateľstvom a pôrodnou asistenciou.

Alternatívne označenie

pomocná učiteľka odborných predmetov ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

pomocný učiteľ predmetov ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept