Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

supervízor/supervízorka v elektronickej výrobe

Description

Code

3122.4.5

Description

Supervízori v elektronickej výrobe koordinujú, plánujú a riadia proces výroby elektroniky. Riadia pracovníkov na výrobnej linke, dohliadajú na kvalitu zmontovaného tovaru a vykonávajú riadenie nákladov a zdrojov.

Alternatívne označenie

supervízor v elektronickej výrobe

supervízorka v elektronickej výrobe

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept