Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

technik/technička v oblasti prieskumu pôdy

Description

Code

3111.14

Description

Technici v oblasti prieskumu pôdy analyzujú pôdu tým, že vykonávajú technické prieskumné úlohy s použitím zememeračských techník. Zameriavajú sa na proces klasifikácie druhov pôdy a iných vlastností pôdy. Technici v oblasti prieskumu pôdy pracujú prieskumným zariadením a využívajú programy na získavanie a interpretáciu relevantných údajov a podľa potreby vykonávajú výpočty.

Alternatívne označenie

technik v oblasti prieskumu pôdy

technička v oblasti prieskumu pôdy

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept