Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

operátor/operátorka odihlovacieho stroja

Description

Code

8122.5

Description

Operátori odihlovacieho stroja nastavujú a obsluhujú mechanické odihlovacie stroje určené na odstraňovanie ostrých hrán alebo ostrapkov z kovových obrobkov udieraním kladivom na ich povrch na ich vyhladenie alebo na prevracanie ich okrajov v prípade nerovných štrbín alebo vrstiev, sa zrovnali s povrchom.

Alternatívne označenie

operátorka odihlovacieho stroja

operátor odihlovacieho stroja

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept