Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

supervízor/supervízorka stolárskych prác

Description

Code

3123.1.3

Description

Supervízori stolárskych prác monitorujú činnosti spojené s tesárskymi prácami na stavbe. Prideľujú úlohy a prijímajú rýchle rozhodnutia na vyriešenie problémov. Odovzdávajú svoje zručnosti stolárskym učňom.

Alternatívne označenie

supervízor stolárskych prác

supervízorka stolárskych prác

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept