Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

lodný mechanik/lodná mechanička

Description

Code

7233.10

Description

Lodní mechanici majú na starosti motory a mechanické časti plavidiel a opravujú chybné zariadenia a ich súčasti. Komunikujú s ostatnými členmi posádky na operačnej úrovni. Vykonávajú údržbu a opravujú motory a ostatné strojné zariadenia plavidiel, napríklad kotle, generátory a elektrické zariadenia.

Alternatívne označenie

lodný mechanik

lodná mechanička

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept