Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

vysokoškolský inštruktor/vysokoškolská inštruktorka hudobných vied

Description

Code

2310.1.27

Description

Vysokoškolskí inštruktori hudobných vied vzdelávajú študentov v špecifickej teórii a predovšetkým na praktických hudobných kurzoch na špecializovanej hudobnej škole alebo na konzervatóriu na vyššej úrovni vzdelávania vrátane hry na hudobných nástrojoch a hlasovej prípravy. Poskytujú teoretickú výučbu praktických zručností a techník, ktoré musia študenti následne ovládať v oblasti hudby. Vysokoškolskí inštruktori hudobných vied sledujú pokrok študentov, v prípade potreby individuálne pomáhajú a hodnotia ich znalosti a výkonnosť v oblasti hudobnej praxe prostredníctvom úloh, testov a skúšok.

Alternatívne označenie

vysokoškolská inštruktorka hudobných vied

vysokoškolský inštruktor hudobných vied

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

zručnosti / kompetencie

URI – koncept