Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

jazykový redaktor/jazyková redaktorka

Description

Code

2642.1.5

Description

Jazykoví redaktori zabezpečujú, aby bol text dobre čitateľný. Zabezpečujú, aby bol text v súlade s pravidlami gramatiky a pravopisu. Jazykoví redaktori čítajú a korigujú materiály pre knihy, periodiká, časopisy a iné médiá.

Alternatívne označenie

jazyková redaktorka

jazykový redaktor

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept