Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

architekt/architektka

Description

Code

2161.1

Description

Architekti skúmajú, navrhujú a kontrolujú výstavbu a rozvoj budov, mestských priestorov, projektov infraštruktúry a sociálnych priestorov. Vypracúvajú návrhy v súlade s okolitými podmienkami a predpismi platnými v konkrétnych geografických oblastiach, pričom zohľadňujú faktory, ktoré zahŕňajú funkciu, estetiku, náklady, verejné zdravie a bezpečnosť. Uvedomujú si sociálny kontext a environmentálne faktory, medzi ktoré patria vzťahy medzi ľuďmi a budovami a vzťahy medzi budovami a životným prostredím. Zapájajú sa do multidisciplinárnych projektov zameraných na rozvoj sociálnej štruktúry danej geografickej oblasti a napredovanie v projektoch sociálnej urbanistiky. 

Alternatívne označenie

architektka

architekt

Regulačný aspekt

Na toto povolanie sa vzťahuje smernica 2005/36/ES (a jej zmeny) o uznávaní odborných kvalifikácií. Ďalšie informácie o voľnom pohybe odborníkov. Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept