Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

odborník/odborníčka na technickú dokumentáciu

Description

Code

2641.4.4

Description

Odborníci na technickú dokumentáciu vypracúvajú jasné, stručné a odborné pokyny od vývojárov výrobkov pre používateľov týchto výrobkov, ako sú online pomoc, používateľské príručky, technická dokumentácia, špecifikácie a inštruktážne videá. Na tento účel analyzujú výrobky, právne požiadavky, trhy, zákazníkov a používateľov. Vypracúvajú informačné a mediálne koncepcie, normy, štruktúry a podporu softvérových nástrojov. Plánujú procesy tvorby obsahu a mediálnej produkcie, vyvárajú obsah v písomnej, grafickej podobe alebo vo forme videa, generujú mediálny výstup, uverejňujú informácie o výrobkoch a získavajú spätnú väzbu od používateľov.

Alternatívne označenie

zostavovateľ technickej dokumentácie

dokumentačný špecialista

technická redaktorka

technický redaktor

dokumentačná špecialistka

odborník na technickú dokumentáciu

zostavovateľka technickej dokumentácie

odborníčka na technickú dokumentáciu

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept