Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

turistický animátor/turistická animátorka

Description

Code

2659.4

Description

Turistickí animátori rozvíjajú a organizujú zábavné činnosti pre hostí pohostinských zariadení. Vytvárajú a koordinujú činnosti s cieľom zabaviť zákazníkov.

Alternatívne označenie

zabávačka

turistický animátor

zabávač

animátorka v cestovnom ruchu

animátor v cestovnom ruchu

turistická animátorka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept