Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

zdravotný brat zodpovedný za všeobecnú starostlivosť/sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť

Description

Code

2221.2

Description

Zdravotné sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť sú zodpovedné za podporu a obnovu zdravia pacientov poskytovaním fyzickej a psychologickej podpory pacientom, priateľom a rodinám. Dohliadajú aj na členov priradených členov tímu.

Alternatívne označenie

sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť

zdravotný brat zodpovedný za všeobecnú starostlivosť

Regulačný aspekt

Na toto povolanie sa vzťahuje smernica 2005/36/ES (a jej zmeny) o uznávaní odborných kvalifikácií. Ďalšie informácie o voľnom pohybe odborníkov. Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept