Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

farmaceut špecialista/farmaceutka špecialistka

Description

Code

2262.1.2

Description

Farmaceuti špecialisti poskytujú špecializované služby podnikom vo farmaceutickom priemysle a v nemocničných lekárňach.  Náplň práce farmaceuta špecialistu sa v rámci Európy líši v závislosti od vnútroštátnych pravidiel a odbornej prípravy.
 

Alternatívne označenie

farmaceut špecialista

farmaceutka špecialistka

Regulačný aspekt

Na toto povolanie sa vzťahuje smernica 2005/36/ES (a jej zmeny) o uznávaní odborných kvalifikácií. Ďalšie informácie o voľnom pohybe odborníkov. Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept