Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

dokumentátor/dokumentátorka zbierkových predmetov

Description

Code

2621.7

Description

Dokumentátori zbierkových predmetov organizujú, riadia a dokumentujú presun múzejných artefaktov do skladov, na prehliadky a výstavy a zo skladov, z prehliadok a výstav. Deje sa to v spolupráci so súkromnými alebo verejnými partnermi, ako sú prepravcovia, poisťovatelia a reštaurátori umeleckých diel, v múzeu a mimo neho.

Alternatívne označenie

dokumentátorka zbierkových predmetov

dokumentátor zbierkových predmetov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept