Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vysokoškolský pedagóg/vysokoškolská pedagogička v odbore sociálna práca

Description

Code

2310.1.37

Description

Vysokoškolskí pedagógovia v odbore sociálna práca sú odborníci, ktorí vykonávajú dve úlohy: na jednej strane je to akademická disciplína, ktorá jednotlivcom alebo skupinám ľudí poskytuje sociálne služby, ako je poradenstvo, terapia alebo obhajoba, a na druhej strane sú súčasťou akademického sveta – poskytujú odborné vzdelávanie, zapájajú sa aj do výskumu a rozvoja vedomostí a prispievajú k riešeniam týkajúcim sa zložitých sociálnych problémov a inovačných prístupov k zlepšeniu týchto problémov. Vyučujú sociálne znalosti, zručnosti a hodnoty pre prípravu študentov, ktorí majú začať vykonávať kultúrne kompetentnú sociálnu prax v rôznych skupinách obyvateľstva a komunitách.

Alternatívne označenie

vysokoškolský pedagóg v odbore sociálna práca

vysokoškolská pedagogička v odbore sociálna práca

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept