Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

pracovník/pracovníčka kempingu

Description

Code

4224.1.1

Description

Pracovníci kempingu sa starajú o zákazníkov v kempingovom zariadení a podobných zariadeniach.

Alternatívne označenie

personál kempu

pracovník kempingu

pracovníčka kempingu

zamestnanec kempu

zamestnankyňa kempu

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept