Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

riaditeľ/riaditeľka cestovnej kancelárie

Description

Code

1439.8

Description

Riaditelia cestovných kancelárií sú zodpovední za riadenie zamestnancov a činností cestovných kancelárií. Organizujú, propagujú a predávajú ponuky pre turistov a cestovné služby v konkrétnych regiónoch.

Alternatívne označenie

riaditeľka cestovnej kancelárie

riaditeľ cestovnej kancelárie

manažér cestovnej agentúry

šéfka cestovnej kancelárie

šéf cestovnej kancelárie

manažérka cestovnej agentúry

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept