Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

výrobca/výrobkyňa nábytku z prírodných pletív

Description

Code

7317.5

Description

Výrobcovia nábytku z prírodných pletív vyberajú a spracúvajú materiály ako zjemnené ratanové alebo vŕbové konáre a vyrábajú z nich prútený nábytok ako stoličky, stoly a pohovky. Používajú ručné, elektrické alebo obrábacie nástroje na rezanie, ohýbanie a zošívanie materiálov, čím vyrábajú želané predmety. Nakoniec ošetria povrch, aby zabezpečili konečný vzhľad a ochránili ho pred koróziou a ohňom pomocou voskov, lakov a iných náterov.

Alternatívne označenie

výrobkyňa prúteného nábytku

výrobca prúteného nábytku

výrobkyňa nábytku z prírodných pletív

výrobca nábytku z prírodných pletív

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept