Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

technicko-administratívny pracovník/technicko-administratívna pracovníčka

Description

Code

3112.8

Description

Technicko-administratívni pracovníci zabezpečujú správu a monitorovanie technických a inžinierskych spisov pre projekty, zákazky a záležitosti kvality. Pomáhajú inžinierom pri experimentoch, zúčastňujú sa na obhliadkach in situ a spravujú zhromažďovanie informácií.

Alternatívne označenie

technicko-administratívna pracovníčka

technicko-administratívny pracovník

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept