Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

kurátor/kurátorka zbierky

Description

Code

2621.2

Description

Kurátori zbierky zabezpečujú starostlivosť o predmety a ich uchovávanie v kultúrnych inštitúciách, ako sú múzeá, knižnice a archívy. Kurátori zbierky zohrávajú spolu s kurátormi výstav a konzervátormi veľmi dôležitú úlohu pri starostlivosti o zbierky. Možno ich nájsť vo väčšine veľkých múzeí.

Alternatívne označenie

kurátorka zbierky

kurátor zbierky

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept