Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

dizajnér/dizajnérka používateľského rozhrania

Description

Code

2513.3

Description

Dizajnéri používateľského rozhrania sú zodpovední za navrhovanie používateľských rozhraní pre aplikácie a systémy. Vykonávajú činnosti spojené s návrhom rozloženia, grafiky a dialógov, ako aj činnosti spojené s prispôsobovaním.

Alternatívne označenie

dizajnérka používateľského rozhrania

dizajnérka prístupnosti

dizajnérka UI

dizajnér používateľského rozhrania

dizajnér prístupnosti

dizajnér UI

inžinierka použiteľnosti

inžinier použiteľnosti

tvorca používateľského rozhrania

tvorkyňa používateľského rozhrania

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept