Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

učiteľ/učiteľka cudzích jazykov

Description

Code

2353.1

Description

Učitelia cudzích jazykov vzdelávajú študentov bez ohľadu na vek v jazyku, ktorý nie je ch materinským jazykom, na špecializovanej škole, a nie sú viazaní úrovňou vzdelania. V menšej miere sa zameriavajú na akademický aspekt výučby jazykov, na rozdiel od učiteľov jazykov v stredoškolskom alebo vysokoškolskom vzdelávaní, ale skôr na teóriu a prax, ktorá bude najužitočnejšia pre študentov v skutočných situáciách, pretože väčšina z nich si vyberá výuku z dôvodu podnikania prisťahovalectva alebo voľného času. Organizujú svoje triedy pomocou rôznych študijných materiálov, úzko spolupracujú so skupinou a posudzujú a hodnotia individuálny pokrok prostredníctvom úloh a skúšok, pričom kladú dôraz na aktívne jazykové znalosti, napríklad písanie a hovorenie.

Alternatívne označenie

učiteľ cudzích jazykov

učiteľ jazykovej školy

učiteľka cudzích jazykov

učiteľka jazykovej školy

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept