Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

výskumný pracovník/výskumná pracovníčka v oblasti tanatológie

Description

Code

2632.7

Description

Výskumní pracovníci v oblasti tanatológie sa zaoberajú smrťou a umieraním z hľadiska rôznych vedeckých oblastí, ako sú psychológia, sociológia, fyziológia a antropológia. Prispievajú k hromadeniu vedomostí o istých aspektoch smrti, ako sú napríklad psychologické javy, ktoré umierajúci a osoby v ich okolí zažívajú.

Alternatívne označenie

výskumná pracovníčka v oblasti tanatológie

výskumný pracovník v oblasti tanatológie

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept