Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

administratívny pracovník/administratívna pracovníčka v poisťovníctve

Description

Code

4312.4

Description

Administratívni pracovníci v poisťovníctve vykonávajú všeobecné administratívne úlohy v poisťovni, inej inštitúcii poskytujúcej služby pre samostatných poisťovacích agentov alebo sprostredkovateľov alebo pre vládnu inštitúciu. Poskytujú pomoc a informácie o poistení zákazníkom a riadia dokumentáciu poistných zmlúv.

Alternatívne označenie

administratívna pracovníčka v poisťovníctve

administratívny pracovník v poisťovníctve

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept