Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

učiteľ/učiteľka odborných predmetov obchod a marketing

Description

Code

2320.1.7

Description

Učitelia odborných predmetov v oblasti obchodu a marketingu vzdelávajú študentov v odbore svojej špecializácie, v odbore obchodu a marketingu, ktorý má prevažne praktický charakter. Poskytujú teoretické vzdelávanie v oblasti praktických zručností a techník, ktoré musia študenti následne ovládať pri povolaní spojenom s obchodom a marketingom. Učitelia odborných predmetov obchod a marketing sledujú pokrok študentov, v prípade potreby individuálne pomáhajú a hodnotia ich znalosti a výsledky v oblasti obchodu a marketingu prostredníctvom úloh, testov a skúšok.

Alternatívne označenie

učiteľka odkaborných predmetov obchod a marketing

učiteľ odborných predmetov obchod a marketing

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept