Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

sociálny pracovník/sociálna pracovníčka v oblasti trestného súdnictva

Description

Code

2635.3.8

Description

Sociálni pracovníci v oblasti trestného súdnictva sa zaoberajú trestnou činnosťou a znižujú riziko recidívy presadzovaním a vytváraním programov na predchádzanie trestnej činnosti v rámci komunít. Asistujú pri trestnom stíhaní a pomáhajú vyšetrovať trestné prípady. Pomáhajú väzňom opätovne sa začleniť do komunity po prepustení z väzby. Takisto pomáhajú páchateľom odsúdeným na verejnoprospešné práce, dohliadajú na nich a poskytujú podporu obetiam a ľuďom, ktorých sú daným trestným činom bezprostredne ovplyvnení.

Alternatívne označenie

sociálna pracovníčka v oblasti trestného súdnictva

sociálny pracovník v oblasti trestného súdnictva

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept