Skip to main content

Show filters

Hide filters

turistický informátor/turistická informátorka

Description

Code

4221.4

Description

Turistickí informátori poskytujú cestujúcim informácie a poradenstvo o miestnych atrakciách, podujatiach, cestovaní a ubytovaní.

Alternatívne označenie

pracovník turistického informačného centra

pracovník turistického strediska

pracovníčka turistického informačného centra

pracovníčka turistického strediska

turistická informátorka

turistický informátor

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept